Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie
64-223 Kębłowo ul. Wolsztyńska 19
tel/fax: (068) 384 19 93
e-mail: spkeblowo@wp.pl